EcoFuel на Volkswagen

27/12/2011

EcoFuelПод означението ЕкоГориво,Volkswagen предлага индивидуално развитите от него автомобили на земен газ. Понастоящем, като ЕкоГориво-автомобили се доставят Touran и Caddy. Мултиталантите могат да бъдат карани и с бензин. Все пак, те са замислени, на първа линия, като автомобили на газ, а задвижването с бензин е като резервно. В пробег само на газ, Touran EcoFuel може да измине 310 км, след което продължава на бензин, до края на пътуването или до някоя от 30-те газови станции в Австрия. Мощността на двигателя е 80 kW (109 к.с.,при 5.400 об/мин). Разходът, напр. на Touran възлиза на изключителните 5,9 кг/100 км. С това, 1 „ газкилометър” струва в Австрия понастоящем половината от цената на 1 „бензинкилометър”. Към това, многобройни доставчици на енергия поощряват допълнително придобиването на газови автомобили чрез финансови поощрения.

В сравнение с един бензинов двигател, ЕкоГориво-двигателите в режим само на газ изхвърлят около 80% по-малко СО и 80% по-малко азотни окиси. Изхвърленото количество на СО2 се намалява с 23%, а съдържащите метан въглеводороди намаляват със забележителните 73%. Въпреки тези впечатляващи данни, шофьорът не трябва да бъде ограничаван при ползването на автомобила: например, четирите резервоара за газ на Touran спестяват място, интегрирани като подподово решение, не ограничават нито вариантността, нито обема на вътрешното пространство или обема на багажното отделение. С тази интересна концепция за двигателя и за автомобила, Volkswagen реагира на значителното търсене на автомобили с тази екологична и икономична технология на задвижване.

Горивото, означавано с CNG (сгъстен природен газ), се базира на земен газ. Земният газ е най-екологичният добиван енергиен носител и се счита за преход към възобновяемите енергии. Той се произвежда, съответно добива, в Австрия и също се внася от Русия и Норвегия.

LPG(втечнен петролен газ) или също наречен автогаз, е разпространен по-малко в Австрия, в сравнение с Италия. Автомобилите, които са замислени за работа на CNG-газ, не могат да се зареждат с LPG-газ. LPG (също течен газ) е, противоположно на земния газ, е по-тежък от въздуха. За да се изключат обърквания, двата вида газ имат различни зареждащи пистолети.

източник: volkswagen.bg