Термини, които ще ви е полезно да знаете при четене на статии и новини в сайта

Мрежово захранвани автомобили (GEV – Grid enabled vehicles)

Мрежово захранвани автомобили са такива, които могат да се включат към външна мрежа(електрическа) за презареждане. Това са автомобили, които ползват електрическа енергия изцяло или частично за своето движение.

Електромобил (BEV – Battery Electric Vehicle)

Електромобилите са автомобили, които черпят енергия единствено от електрическа батерия. Те могат да презареждат своите батерии или в някои случаи батерията се заменя с готово заредена такава.

Хибриден автомобил (HEV – Hybrid-Electric Vehicle)

Хибридните автомобили използват два или повече типа системи за задвижване. Най-често това са електрически и двигател с вътрешно горене

Двигатели с вътрешно горене(ДВГ – Internal Combustion Engine/ICE)

Това са масовите двигатели на съвременните автомобили. При тях горивото се възпламенява и изгаря вътре в самия двигател. Получената от разширяването на горещите газове енергия се преобразува в механична, и използва за задвижване.

Зарядна станция (EVCE – electric vehicle charging equipment)

Това е техническото устройство, което адаптира електрическите параметри на захранващата ел. мрежа към електрическите параметри на зарядното устройство на електромобила и конструкцията на електрическия контакт предназначен за включване на електромобила за презареждане.

Ниво 1 (Обикновено зареждане)

Това зареждане се извършва със 10-12A заряд на 230V. Подходящо е за домашно зареждане на батериите за 6-8 часа.

Ниво 2 (Ускорено зареждане)

Ускорено зареждане на 230V при 16-32A заряд – около двойно по-бързо от ниво 1.

Ниво 3 (DC Charging)

Презареждането става с постоянно напрежение за около 10 до 30 минути.

Индуктивното зареждане (Inductive Charging)

Идуктивното зареждане е нова, развиваща се технология, която ще даде възможност автомобилите да зареждат електрическите си батерии безконтактно.

Горивни клетки (Fuel cells)

Горивната клетка е електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия на окисляването на дадено гориво в електрическа енергия. За разлика от галваничните батерии при горивните клетки процесът на подаване на консумираните реактанти е непрекъснат. Типичните реактанти, използвани в горивната клетка са водород, подаван на анодната страна и кислород на катодната страна.

Водороден двигател

Двигател при който в горивни клетки се извършва химична реакция между водород и кислород, като химическата енергия се преобразува в електрическа, която задвижва електромотор